JUNETEENTH

19. červen neboli Juneteenth je připomínán v USA jako den zrušení otroctví. Stalo se tak roku 1865 více než dva roky po vyhlášení Emancipation Proclamation Abrahamem Lincolnem. Tento den ve Spojených státech není státním svátkem, oficiálně se slaví jen v Texasu. Svátkem ho nyní vyhlásil Bandcamp, který letos v tento den i každý následující 19. červen věnuje celý podíl z prodejů toho dne na podporu organizace zasazující se o rasovou spravedlnost a přispěje $30,000 ročně dalším organizacím které mají podobné cíle a pomáhají vytvářet příležitosti pro menšiny.

So today, Juneteenth, from midnight to midnight PDT, and every Juneteenth hereafter, for any purchase you make on Bandcamp, we will be donating 100% of our share of sales to the NAACP Legal Defense Fund, a national organization that has a long history of effectively enacting racial justice and change through litigation, advocacy, and public education. We’re also allocating an additional $30,000 per year to partner with organizations that fight for racial justice and create opportunities for people of color.

Reagují tím na současnou eskalaci problému rasového profilování a policejního násilí, a především strukturální rasismus obecně, který je skutečným zmapovaným problémem i naší společnosti. Lidé bílé barvy pleti mají i dnes ve srovnání s (nejen) afroamerickou menšinou ve společnosti výhody, které jsou nezasloužené a nezřejmé (jak píše výzkumnice Peggy McIntosh ve své eseji o White Privilege neboli Zvýhodňování bílých). Více o strukturálním neboli institucionálním rasismu.

 

Dnes máme tedy příležitost podpořit skrze Bandcamp i skrze mnoho labelů a umělců/yň společný zájem, kterým je rovnost a spravedlnost.

Nejen historicky, ale i dnes čelí afroamerické umělci/kyně rasismu a znevýhodňování, i přesto, že například rap je v dnešní době komerčně nejúspěšnějším žánrem. Význam a odkaz afroamerických umělců/yň není dostatečně oceněn a to ani doslova, tedy finančně. Více o nutné proměně vztahu hudebního průmyslu k afroamerickým umělcům/kyním v článku Jessicy McKinney pro Complex.

 

 

S kolektivem Triggeru jsme přiravily seznam především afroamerických umělců a umělkyň, jejichž hudbu si můžete koupit na Bandcampu.

Vznikl také obsáhlý seznam afroamerických umělců/kyň. Také seznam umělkyň tmavé pleti. K nim je dobré si připomenout, že techno vzniklo jako reflexe společenských problémů v afroamerické komunitě, zatímco nyní se tato subkultura častěji ukazuje ve formě festivalů, kde je drtivá většina vystupujících bílé pleti. Ano, problém se neřeší právě kvůli tomu, co bílá většina často nechápe, jak říká Peggy McIntosh Učili mě, abych viděla rasismus jen jako ojedinělé projevy zlosti, ne jako neviditelný řád, který dovoluje nadřazenost bílé většiny.”

 

Z americké komunity modulárních syntezátorů aktuálně vzešla kompilace Artists for Black Lives. Výdělek bude rozdělen mezi iniciativy Afrorack, Black Lives Matter, Black Visions Collective, a Campaign Zero. Umělci k projektu dodávají „Přispívejte dál, pochodujte, upozorňujte na nespravedlnost, učte se, hlásejte a šiřte informace o tom, že policejní násilí je skutečným problém, strukturálnní rasismus je skutečný, a pokud se sjednotíme, můžeme to změnit.“

 

Dvě nové tématické skladby vydávají také Clipping. Část svých výdělků rozdělí mezi sbírku GoFundMe pro dceru George Floyda (the Official Gianna Floyd Fund), iniciativy People’s Breakfast Oakland, The Okra Project, a projekt Afrorack, podporující dostupnost eletronických hudebních nástrojů afroamerickým dětem, s jehož zakladatelem jste se měli/y možnost setkat i v Synth Library. I nadále budou výdělky z těchto dvou skladeb posílány organizacím, které bojují za rasovouspravedlnost.

 

Moor Mother & Olof Melander věnují výdělky z prodeje svého nového projektu afroamerickým ženám, seniorům/kám i trans a queer lidem, kteří/ré potřebují nějaké speciální léky nebo zdravotní pomůcky.

 

 

 

 

EDIT: Přidáváme také odkaz na slovenský label LOM, který výdělky z prodejů svých releasů věnuje organizaci Cesta von, ta pomáhá především dětem z romských komunit uniknout z bludného kruhu chudoby.

 

 

 

Skvělý zdroj článků, rozhovorů a dokumentů o historii afroamerického techna 19. června shromáždil festival a webový magazín Dweller. Esej o významu tohoto dne napsala Rasheeda Philips z Black Quantum Futurism, přečíst si ji můžete jako bonusový materiál k novému projektu Moor Mother.

 

 

 

Jak se stát antirasistou/kou od Andrew M. Ibrahima, přeloženo z AJ