Synth Library Prague je prostor pro sdílení, tvorbu, diskuzi a experimenty v oblasti zvuku a elektronické hudby.

Je to prostor plný skvělých nástrojů, knih a dalších zdrojů inspirace a vedou ho hudebnice a kurátorky, které zvou celou komunitu k vytvoření  pevného zázemí, kde se budou moci všichni sdílet, učit se a spolupracovat s respektem a ohleduplností. Zázemí s novými technologiemi, ale i novými způsoby komunikace a chování, které umožní vyjádření i méně zkušeným, přehlíženým i těm, kteří chtějí zůstat neviditelní. Synth Library Prague je první sesterskou knihovnou původní S1 Synth Library v Portlandu.

Synth Library má plovoucí otvírací dobu, minimálně dva dny v týdnu. Registrovaní členové/ky si mohou zarezervovat čas na hraní, nahrávání a komponování a na místě mohou využívat knihovnu elektronických nástrojů sami nebo za asistence zkušenějších hudebnic a hudebníků. Každý si může najít svůj nástroj a způsob vyjádření. Jste vítání, i pokud budete chtít využít jen naši knihovnu literatury zaměřené na elektronickuo hudbu, hudební technologie, filosofii, sociologii, feministickou teorii a ekologii. Synth Library vítá a podporuje celou hudební komunitu, zvláště ty, kteří nemají dostatek prostředků nebo sebevědomí. Je místem pro hudební experimenty, zvukové umění, komponování, studium teorie i jejího testování v praxi třeba i při výrobě vlastních elektronických hudebních nástrojů.

Nové technologie tu mají podpořit širokou škálu osobitých tvůrčích přístupů. Synth Library si klade za cíl stát se uvědomělým a bezpečným zázemím, které podporuje především pestrost hlasů a soustředěné naslouchání, a proto se také připojila ke kodexu projektu Feministické (umělecké) instituce sepsanému sdružením uměleckých iniciativ. Jedním z prvních speciálních projektů pražské Synth Library byl program Trigger-System, který se v první fázi zaměřil na podporu hudebnic.

Synth Library Prague mohla vzniknout díky partnerství s 4MS, Bastl Instruments a darům od mnoha dalších výrobců jako Make Noise, Moog, Mutable Instruments, Erica Synths, HexInverter, Koma, Hosa a další stále přibývají. Všem děkujeme!

SYNTH LIBRARY PRAGUE (Pod Terebkou 1139/15, Praha) patří do kolektivu _ZVUK_ , za kterým stojí hudební platforma Kreaton (Mary C a Martin Tvrdý), Bastl Instruments, Martin Ožvold, Johana Švarcová, Stanislav Abrahám a také Aeroškola.

Synth Library nabízí kurzy, workshopy a přednášky, možnost vzdělávat se a sdílet znalosti a zkušenosti v oblasti elektronické hudby a zvukové tvorby obecně.

Pražskou Synth Library vede Mary C, zakladatelka Kreatonu, kurátorka hudebně vzdělávacích akcí, hudební publicistka a hudebnice. Projekt začala připravovat minulý rok společně s Alissou DeRubeis, spoluzakladatelkou S1 Synth Library v Portlandu, se kterou ji, v rámci hudebně vzdělávací akce Music Ports, seznámil Ondřej Merta (Bastl Instruments). K teamu se připojila také Nikol Štrobachová, hudebnice, lektorka a spoluzakladatelka kolektivu hudebnic Pink Noise. Všechny tři považují za důležité zprostředkovat možnost hudební tvorby všem bez rozdílu, proto i lokální Synth Library poskytuje dostupné workshopy, diskuze, přednášky a další akce pro mezinárodní hudební komunitu. Celý projekt navazuje na původní cíl platformy Kreaton, vytvořit pestrou komunitu hudebnic a hudebníků a neustále objevovat nové směry, způsoby tvorby i technologie. V roce 2018 organizovala Synth Library Prague a Portland speciální vzdělávací program na podporu hudebnic TRIGGER-SYSTEM podpoření grantem Americké ambasády. Kolektiv Trigger stále spolupracuje.

Space for sharing, creating, discussing and experimenting with sound and electronic music

Space filled with amazing instruments, books, and other resources run by female artists and curators, who are committed to creating strong base for everyone to learn, share and collaborate as equals – with respect, care and thoughtfulness. It is a place to start building self confidence as much as it is a space to learn new technology. The Synth Library with all its gear should not only be attractive and at times overwhelming, it should first and foremost be liberating and supportive of one’s own way to approach it and express oneself. Synth Library is the first sister library of S1 Synth Library in Portland.

The Synth Library has weekly open hours inviting anyone to register, book their slots and approach the instruments in their own way. They can explore their practice with a facilitator available for questions. Visitors are invited to learn more about the practical side of building instruments, can attend DIY soldering workshops, and gain resources about existing synth communities and knowledge. Synth Library also hosts workshops on a variety of topics — from the broad theories of sound, sound synthesis and composition to detailed explorations of a specific concept or piece of gear.

One of the main goals of Synth Library Prague is supporting diversity and deep listening. Thus we are joining Feminist (Art) Institution initiative and their code of conduct written by representants of art institution’s network tranzit.org

Synth Library Prague, like the S1 Synth Library, is made possible by its partnership with 4MS and the generous support of gear donations from an international community of makers. The initial collection includes 4MS, Bastl Instruments, Make Noise, Moog, Mutable, Erica Synths, Hex Inverter, Koma, Hosa, Morday and grows every week. Thanks everyone!

The Prague Synth Library (Pod Terebkou 1139/15, Praha) is a member of _ZVUK_ collective a new creative space and open media lab for music education founded by Kreaton, in partnership with film and animation school Aeroskola, Bastl Instruments, musician and teacher Martin Ozvold, joined by musician and director Johana Švarcová and musician and sound designer Stanislav Abrahám.

Synth Library Prague is run by Mary C, curator, music journalist, radio host, DJ and producer, who worked on its establishment with Alissa DeRubeis, co-founder of the original S1 Synth Library in Portland. Mary, together with Martin Tvrdy, is a founder of a music education platform focused on electronic music called Kreaton. Mary is a curator and organizer of music education events such as Music Ports supported by Goethe-Institut and co-curator of Synapse organized by MeetFactory club and SHAPE Platform. Her practice also focuses on the empowerment of female artists. In the Synth Library she will be joined by Nikol Strobachova and her female collective Pink Noise, which formed within the collective of acclaimed Czech electronic hand-made musical instruments producers Bastl Instruments. In 2018 Synth Library Prague and Portland organized women empowerment program TRIGGER-SYSTEM awarded a grant from U.S. Embassy. The all female collective Trigger continues working together.

Číst dál