TRIGGER MAGAZINE

Trigger magazine

Diverzita, reprezentace a systémy kontroly nejen v oblasti hudebních technologií. Zvuk, hudba a pestrost hlasů nejrůznějších hudebnic i hudebníků. Rozhovory nejen o hudbě, ale také o hudebních iniciativách, roli komunity a její diverzitě nebo organizační stránce hudebních projektů. Diskuze nad hudebními nástroji a technologiemi, způsobech, jak k nim přistupujeme a vytváříme zvuk a hudbu. Úvahy o tom, jak se vyjadřujeme, posloucháme a měníme.

Magazín je součástí společného projektu Synth Library v Portlandu a Praze a byl realizován za finanční podpory z grantového programu Women’s Empowerment Americké ambasády. K dispozici zdarma v Synth Library Prague nebo pište na marie@www.zvukpraha.cz.

————

Diversity, representation and systems of control not only in the field of music technology in Trigger magazine that features many interviews with great women of electronic music. Published by Trigger collective as part of an educational program organized by Synth Library Prague and Portland supported from Women Empowerment Grant of U.S. Embassy. Get a free copy at the Synth Library Prague or write us we’ll mail it to you for the shipping costs marie@www.zvukpraha.cz.

Trigger magazine