TRIGGER ON AIR 6/2020 Black voices

Selekce hudby afroamerických hudebnic*íků a projevů afro/amerických aktivistek reaguje na eskalaci dlouhodobého problému strukturálního rasismu, rasového profilování a (nejen) policejního násilí vůči afroamerické komunitě. Věříme, že aktuální veřejná debata a vše čím afroamerické hnutí mění společnost – strategie komunitního organizování a péče o sebe navzájem, způsob studia, kritická teorie a sdílení znalostí, odhodlání k aktivismu i hledání způsobů, jak bořit systém, který stojí na vykořisťování a útlaku, a zdrojů představivosti, která vytváří nový – mohou přispět k hlubšímu zamyšlení a být inspirací i u nás ve střední Evropě, kde jsou rasové předsudky stále až příliš tolerované a strukturálnímu rasismu čelí ve velké míře romská menšina. Záznam z 3. června najdete na mixcloudu Radia Punctum.

 

HLASY AFROAMERICKÝCH HUDEBNIC A AKTIVISTEK

Billie Holiday – Strange Fruit   

Chino Amobi – They Don’t Really Care about Us

TAMIKA MALORY byla jednou z hlavních organizátorek Women’s March v roce 2017 a je spoluzakladatelka iniciativy Until Freedom, která se zabývá problémy strukturální a rasové nespravedlnosti.

„America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here, looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. If you want us to do better, then damnit, you do better.” v roce 2020 v reakci na nepokoji vyvolané další vraždou neozbrojeného afromaerického muže polivejním příslušníkem

Bonaventure – Supremacy

ANGELA DAVIS je politická aktivistka a filosofka, která se zabývá tématy komunismu, marxismu, rasy, třídy, feminismu a amerického vězeňského-průmyslového komplexu.

Stala se ikonou boje za afroamerická práva a svobody na přelomu 60. a 70. let, kdy se dostala i na seznam nejhledanějších zločinců FBI.

„…Because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions.“  Angela Davis, 1972

Lauryn Hill – Black Rage 

V závěru skladby uslyšíte úryvek z projevu Martina Luther Kinga: „A riot is the language of the unheard“

JANE ELLIOTT pedagožka, dlouholetá aktivistka a popularizátorka antirasismu.

„I want every white person in this room, who would be happy to be treated as this society in general treats our citizens, our black citizens. If you as a white person would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society – please stand! – You didn’t understand the directions. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society – stand! – Nobody is standing here. That says very plainly that you know what’s happening. You know you don’t want it for you. I want to know why you are so willing to accept it or to allow it to happen for others.“ Od zavraždění Martina Luthera Kinga v roce 1968 tento experiment Elliott opakovala ještě mnohokrát

Pursuit Grooves – Hair Raising

KIMBERLÉ CRENSHAW – průkopnice kritické teorie rasy a profesorka práv ve své přednášce pro TED odhaluje jak genderové předsudky hrají roli i v případě zviditelňování případů zabití neozbrojených afroameričanů a afroameričanek policistky. Na publiku testuje znalost jmen obětí a zjišťuje se, že daleko menší počet lidí zná jména zavražděných žen ve srovnání se jmény zavražděných mužů. „Povědomí o násilí páchaném na afroamerických ženách je daleko menší.“

Moor Mother – LA 92

AUDRE LORDE spisovatelka, básnířka, feministka a aktivistka za občanská práva. Sama sebe označovala jako “black, lesbian, mother, warrior, poet,”. Byla průkopnicí intersekcionality, teorie odlišnosti, která odmítala binární pohled na svět. V eseji „The Transformation of Silence into Language and Action“ upozorňuje na důležitost jazyka v boji proti nespravedlnosti a útlaku. Mlčení je násilí.

„Silence is something that we individually and collectively will die of. And I’ve seen it come up in many movements over and over again . in women movements, black power movement, lesbian movement. Those  questions that are acceptable can be asked and always there is this tendency to not ask those who don’t fit in the pattern.“ Audre Lorde, 1983

A SONG FOR MANY MOVEMENTS

Nobody wants to die on the way
and caught between ghosts of whiteness
and the real water
none of us wanted to leave
our bones
on the way to salvation
three planets to the left
a century of light years ago
our spices are separate and particular

but our skins sing in complimentary keys
at a quarter to eight mean time
we were telling the same stories
over and over and over.

Broken down gods survive
in the crevasses and mudpots
of every beleaguered city
where it is obvious
there are too many bodies
to cart to the ovens
or gallows
and our uses have become
more important than our silence
after the fall
too many empty cases

of blood to bury or burn
there will be no body left
to listen
and our labor
has become more important
than our silence

Our labor has become
more important
than our silence.

Dua Saleh – Body Cast

ASSATA SHAKUR je politická aktivistka, která byla zapojená v hnutí za práva a svobody afroameričanů*ek od 60. let. Byla členkou Black Liberation Army a terčem operace COINTELPRO (1956-1971), během které FBI používala nelegální praktiky, aby rozbila nejen hnutí afroameričanů*ek, ale i feministická a protiválečná hnutí. Assata Shakur byla obviněna a usvědčena z vraždy policisty a v roce 1979 utekla z věznice. S největší pravděpodobností žije na Kubě, kde dostala azyl, a stále zůstává na seznamu nejhledanějších zločinců FBI.

My name is Assata Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country, where I realized that Black people were equally victimized by racism and oppression…  I have advocated and I still advocate revolutionary changes in the structure and in the principles that govern the United States. I advocate self-determination for my people and for all oppressed inside the United States. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.“ zbytek projevu najdete na Democracy Now.

 

Georgia Anne Muldrow – Great Blacks

KATHLEEN CLEAVER profesorka práv zapojená do aktivit Black Panther Party v době hnutí „Black Power“ na přelomu 60. a 70. let, které vyšlo z hnutí za práva a svobody a kladlo důraz nejen politickou moc afroameričanů*ek, kteří*é v tehdejším systému stále nebyli*y v bezpečí vzhledem k tomu, že předchozímu hnutí se rasové vztahy v USA nepodařilo změnit k lepšímu. Projevem obrany proti útlaku nebyly zdaleka jen ozbrojené kolektivy, které hlídaly komunity. Afroameričané*ky tehdy zakládali*y také své podniky, školy, farmy i kliniky. V záznamu z roku 1968 Kathleen Cleaver mluví o přirozených vlasech, které afroameričané*ky hrdě nosí, a jak bílí lidé najednou chtějí najednou nosit takové paruky.

„This brother here, myself and all of us were born with our hair like this, and we just wear it like this because it’s natural. The reason for it, you might say, is like a new awareness among Black people that their own natural physical appearance is beautiful and is pleasing to them. For so many years, we were told that only white people were beautiful–that only straight hair, light eyes, light skin was beautiful so Black women would try everything they could — straighten their hair, lighten their skin— to look as much like white women. This has changed because black people are aware. White people are aware of it too because white people now want natural wigs like this. Dig it. Isn’t it beautiful? Alright. V roce 1968

Leikeli47 – Attitude

Abdu Ali – Interlude To Be Human

ELLE HEARNS je aktivistkou za práva transgender osob. Je spoluzakladatelkou hnutí Black Lives Matter a jeho poradkyní pro strategii a organizaci.

… With 73% of anti LGBT violence happening against people of color and specifically trans women of color.  This year where I’m from in Columbus, Ohio Cemia „Ce Ce“ Dove was murdered. She was stabbed over 40 times  and thrown into a pond where she rested for over three months before she was found barely clothed and then the media disrespected her with headlines such as „Oddly dressed body found in pond“ …. we responded in solidarity with „Not one more

Princess Nokia – Brujas

ELLA BAKER více než 50 let působila jako organizátorka za práva afroameričanů*ek. Byla jednou z nejvýzamější figur hnutí a mentorkou významným tvářím hnutí jako např. Rose Parks nebo Boba Mosese. Kritizovala charismatické a profesionalizované vůdcovství a věřila v organizování ze spodu a radikální demokracii, ve schopnosti utlačovaných porozumět své situaci a postavit se za sebe.

„I am here to represent the struggle that has gone on for three-hundred or more years — a struggle to be recognized as citizens in a country in which we were born. I have had about forty or fifty years of struggle, ever since a little boy on the streets of Norfolk called me a nigger. I struck him back. And then I had to learn that hitting back with my fists one individual was not enough. It takes organization. It takes dedication. It takes the willingness to stand by and do what has to be done, when it has to be done. A nice gathering like today is not enough. You have to go back and reach out to your neighbors who don’t speak to you. And you have to reach out to your friends who think they are making it good. And get them to understand that they–as well as you and I–cannot be free in America or anywhere else where there is capitalism and imperialism. Until we can get people to recognize that they themselves have to make the struggle and have to make the fight for freedom every day in the year, every year until they win it.“ V roce 1974

Rapsody – Afeni

Blood Orange – Sandra’s Smile

MIKKY BLANCO čte báseň Zoe Leonard, sochařky, fotografky a AIDS aktivistky

“I want a dyke for president. I want a person with AIDS for president and I want a fag for vice president and I want someone with no health insurance and I want someone who grew up in a place where the earth is so saturated with toxic waste that they didn’t have a choice about getting leukemia. I want a president that had an abortion at sixteen and I want a candidate who isn’t the lesser of two evils and I want a president who lost their last lover to AIDS, who still sees that in their eyes every time they lay down to rest, who held their lover in their arms and knew they were dying. I want a president with no air-conditioning, a president who has stood in line at the clinic, at the DMV, at the welfare office, and has been unemployed and laid off and sexually harassed and gaybashed and deported. I want someone who has spent the night in the tombs and had a cross burned on their lawn and survived rape. I want someone who has been in love and been hurt, who respects sex, who has made mistakes and learned from them. I want a Black woman for president. I want someone with bad teeth and an attitude, someone who has eaten that nasty hospital food, someone who crossdresses and has done drugs and been in therapy. I want someone who has committed civil disobedience. And I want to know why this isn’t possible. I want to know why we started learning somewhere down the line that a president is always a clown. Always a john and never a hooker. Always a boss and never a worker. Always a liar, always a thief, and never caught.” 

Janet Jackson – The Knowledge

 

TRIGGER je rozvolněný kolektiv hudebnic, který vznikl v Synth Library Prague, a série projektů od hudebnic nejen pro hudebnice. Hlavními tématy kolektivu je pestrost, hledání, respekt a nejrůznější systémy kontroly nejen v oblasti hudebních technologií. Od května 2020 pokračuje TRIGGER ON AIR na Radiu Punctum každou první středu v měsíci od 19:00 selekcí hudby a diskuzí nad myšlenkami, emocemi a proměnami, které spouští a rozvíjí.